1. Lilawati Baro, Supervisory Asstt.
  2. Sri Bhaskar Baruah, Sr. Asstt.
  3. Dipika Goswami, Sr. Asstt. Cum Typist
  4. Padmini Saikia, Accountant.
  5. Shri Apurba Kumar Barthakur, Jr. Asstt. (Cashier)
  6. Shri Usharani Sarma, Jr. Asstt. Cum Typist
  7. Shri. Jenkinsh Barman.  Accounts  Asstt.
  8. Shri Biren Rabha, Storekeeper
  9. Shri Lakshi Baro,  Driver
  10. Shri Paresh Das,  Driver